04/12/2021 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu tùng loan
雨後松巒

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2017 18:02

 

Nguyên tác

雨霽冷出浴,
嵐凝翠欲滴。
熟瞪發情吟,
渾身化寒碧。

Phiên âm

Vũ tễ lãnh xuất dục,
Lam ngưng thuý dục trích.
Thục trừng phát tình ngâm,
Hỗn thân hoá hàn bích.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Mưa tạnh, đồi núi mát,
Sương ngưng xanh hạt hạt.
Ai cảm hứng ngâm nga,
Toàn thân hoá ngọc bích.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Vũ hậu tùng loan