08/07/2020 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi đã thử
Próbuję

Tác giả: Maciej Wierszycki

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 14/09/2019 11:02

 

Nguyên tác

Od czasu do czasu…
Chyba nie rzadziej
Niż co dwie chwile
I nie częściej niż co jedną,
Jak bezczelny intruz,
Próbuję
Naruszyć intymność
Twoich myśli…
Moimi.

Bản dịch của Hien Ha Ngoc

Đôi khi...
Có lẽ thường xuyên hơn
Từng đôi lúc một
Và không nhiều hơn từng phút từng giờ,
Tôi như gã mặt trơ,
Đã thử
Chạm vào
Những suy nghĩ thầm kín của em...
Bằng những suy nghĩ thầm kín
Của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maciej Wierszycki » Tôi đã thử