29/10/2020 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Dạo chơi dưới khóm hoa tươi”
“Ich wandle unter Blumen”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2017 20:44

 

Nguyên tác

Ich wandle unter Blumen
Und blühe selber mit;
Ich wandle wie im Traume,
Und schwanke bei jedem Schritt.

O, halt’ mich fest, Geliebte!
Vor Liebestrunkenheit
Fall’ ich dir sonst zu Füßen,
Und der Garten ist voller Leut’.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Dạo chơi dưới khóm hoa tươi
Hân hoan anh thấy niềm vui nở cùng
Như đang trong giấc mơ nồng
Chân đi mỗi bước mà lòng phân vân

Em yêu hãy níu chặt anh
Trước cơn say bởi ái tình ngất ngây
Kẻo anh ngã xuống chân đây
Mà trong vườn lại đang đầy người qua
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Dạo chơi dưới khóm hoa tươi”