22/03/2023 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết sau khi hoàn thành “Từ điển Truyện Kiều”

Tác giả: Đào Duy Anh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2014 15:17

 

Ông hỏi đời sau ai khóc mình
Mà nay bốn biển lại lừng danh
Cho hay mọi cái đều mây nổi
Còn với non sông một chữ tình
Tháng 11-1965
(Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du)

Nguồn: Thơ từ Trường Quốc học Huế (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Duy Anh » Viết sau khi hoàn thành “Từ điển Truyện Kiều”