18/05/2021 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng diễn viên

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 18:00

 

Chồng chuyên đóng Lữ Bố
Vợ nghề vai Điêu Thuyền
Đêm ngủ mơ quát vợ:
- Đổng Trác còn nằm bên?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Vợ chồng diễn viên