19/10/2021 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáo đói thì sáo ăn đa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 22:25

 

Sáo đói thì sáo ăn đa,
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sáo đói thì sáo ăn đa