13/05/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua chùa Trầm thăm động Long Tiên hoài cổ

Tác giả: Nguyễn Văn Đào - 阮文桃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2020 07:52

 

Bước tới chùa Trầm nhận dấu xưa,
Long Tiên động cũ cảnh bây giờ;
Hương thơm đèn sáng dăm toà Phật,
Gió táp mưa sa một vách thơ;
Di tích bia Lê tàn mảnh vụn,
Vết xe cung Trịnh phủ rêu mờ;
Non sông tô điểm nhờ ai đó?
Nào khách qua chơi đã biết chưa?
Chùa Trầm ở trên núi Tử Trầm, thuộc tỉnh Hà Đông. Chùa ấy quan thượng Hoàng mới tu bổ lại đẹp lắm. Gần chùa có cung chúa Trịnh, có động Long Tiên. Trong động có tượng Phật bằng đá, và thơ các danh nhân đề vịnh, khắc vào vách đá rất nhiều, có bia di tích triều Lê lâu ngày vỡ thành mảnh một.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đào » Qua chùa Trầm thăm động Long Tiên hoài cổ