06/10/2023 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn đường
寒塘

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 18:47

 

Nguyên tác

曉髮梳臨水,
寒塘坐見秋。
鄉心正無限,
一雁度南樓。

Phiên âm

Hiểu phát sơ lâm thuỷ,
Hàn đường toạ kiến thu.
Hương tâm chính vô hạn,
Nhất nhạn độ nam lâu.

Dịch nghĩa

Buổi sáng tới soi mặt ao chải tóc,
Ngồi nhìn ao lạnh lẽo, biết là thu đã về.
Đúng vào lúc lòng nhớ quê lên cao vô hạn,
Thì thấy một cánh nhạn đáp xuống lầu phía nam.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng soi mặt ao thắt bím
Mới nhận ra thu tím đã về
Lòng đang vô hạn nhớ quê
Chợt kìa cánh nhạn bay về lầu nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Hàn đường