28/06/2022 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)
得舍弟消息(亂後誰歸得)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 06:22

 

Nguyên tác

亂後誰歸得,
他鄉勝故鄉。
直為心厄苦,
久念與存亡。
汝書猶在壁,
汝妾已辭房。
舊犬知愁恨,
垂頭傍我床。

Phiên âm

Loạn hậu thuỳ quy đắc,
Tha hương thắng cố hương.
Trực vi tâm ách khổ,
Cửu niệm dữ tồn vong.
Nhữ thư do tại bích,
Nhữ thiếp dĩ từ phòng.
Cựu khuyển tri sầu hận,
Thuỳ đầu bạng ngã sàng.

Dịch nghĩa

Sau hồi loạn lạc ai mà về được,
Thì lấy quê người làm quê mình vậy.
Chỉ vì trong lòng buồn khổ,
Cho nên cứ suy nghĩ đến còn, mất hoài.
Thơ em gửi còn treo trên tường,
Vợ em lại xa nhà rồi.
Chó cũ hiểu được nỗi buồn,
Ghé đầu cọ vào giường ta.

Bản dịch của Trinh Đường

Sau loạn ai về đặng?
Tha hương hơn cố hương
Vì thế lòng đau xót
Từng mong cùng mất còn
Thư em còn ở vách
Vợ em đã sang ngang
Biết ta buồn giận đó
Chó rũ đầu bên giường
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)