30/11/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi lặng Trần Dần

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/06/2009 22:54

 

ông
tượng đá lũa
thuốc lào tóc lên khói
30 năm
lặng ngồi
lặng nghe
lặng du sổ bụi
30 năm
lặng khóc
người bay khát bầu trời[1]

tai ương như núi
thơ ông lại mini
chuốt tiếng nấc
từng câu
đá lũa
lặng vì...

muốn cùng ông
tựa vào cõi lặng
nhưng trời kia xanh quá
bầu trời vắng người bay[2]

nghe tiếng ai
trong gió
hú dài...
Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007
[1, 2] Ý thơ Trần Dần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Cõi lặng Trần Dần