25/06/2024 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạm nhiên
淡然

Tác giả: Trí Thiền thiền sư - 智禪禪師

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2008 11:08

 

Nguyên tác

淡然自守,
唯德是務。
或云善言,
拳拳一句。
心無彼我,
既絕昏霾。
日夜陟降,
無形可住。
如影如響,
無跡可趣。

Phiên âm

Đạm nhiên tự thủ,
Duy đức thị vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú.
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai.
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trú.
Như ảnh, như hưởng,
Vô tích khả thú.

Dịch nghĩa

Lặng lẽ hồn nhiên giữ mình,
Chỉ có đức là theo đuổi.
Hoặc nói những lời nói tốt lành,
Khư khư giữ mãi câu nói đó.
Trong lòng không phân chia “người” và “ta”,
Đã dứt hẳn sự mờ tối.
Ngày đêm lên xuống,
Không có hình để trú ngụ.
Như cái bóng, như tiếng vang,
Không có vết tích để đi theo.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Lấy đức làm trọng,
Thanh đạm giữ mình.
Một lời nói phải,
Ghi nhớ đinh ninh.
Lòng không bỉ, ngã,
Sáng sủa quanh minh.
Đêm ngày cảm cách,
Chẳng thấy tâm hình.
Như vang như bóng,
Vết sạch sành sanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Thiền thiền sư » Đạm nhiên