15/08/2020 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 13:44

 

- Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng,
Sao cô chẳng đánh chiếc đò sang bên này?
- Thuyền tôi chở mía, chở đay,
Có không đâu mà chở khách nay qua đường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng