19/06/2021 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Nhật Bản sứ hồi trình
餞日本使回程

Tác giả: Nguyễn Huy Oánh - 阮輝瑩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 11/09/2020 16:19

 

Nguyên tác

朽岡虛路各天涯,
多俟欣逢大米家。
日送浮泥寧活計,
手斟鮮素共金羅。
傑奴羊賣西孫步,
採落明東阿將梭。
華蓋力哥非感擬,
漫將粉地寓情多。

Phiên âm

Hủ cương hư lộ các thiên nha,
Đa sĩ hân phùng đại mễ gia.
Nhật tống phù nê ninh hoạt kế,
Thủ châm tiên tố cộng kim la.
Kiệt nô dương mại tây tôn bộ,
Thái lạc minh đông a tướng thoa.
Hoa cái lực ca phi cảm nghĩ,
Mạn tương phấn địa ngụ tình đa.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Hôm ấy trời xa vẫn lắm mây,
Đợi lâu mới được gặp ông đây.
Chọn bữa lên thuyền sao cho khéo,
Trà thơm nhấp nháp nghỉ vui say.
Non núi mới kia còn chơi đó,
Thoi đưa dòng nước tiễn đêm này.
Đâu hay tuổi trẻ tài cao thế,
Bút nghiên sao gửi hết niềm tây?
Bài thơ này thuộc phần Hoàng hoa tặng đáp phụ lục 皇花贈答附錄 trong cuốn Thạc Đình di cảo 碩亭遺稿 (A.373). Phần này được Nguyễn Huy Oánh sáng tác trong chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1765 - 1766 với vai trò chánh sứ.

Nguồn: Nguyễn Thanh Tùng, “Một tư liệu độc đáo về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản giữa thế kỷ XVIII”, Tạp chí Hán Nôm, số 6 (85), 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Oánh » Tiễn Nhật Bản sứ hồi trình