06/06/2023 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi suốt bầu đêm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/06/2022 08:35

 

Vẫn cứ đến dẫu biết em không hẹn.
Không thấy buồn cũng không tiếc thời gian.
Đôi bờ vắng bến sông không bóng hiện.
Mảnh đò khuya cắm đợi suốt bầu đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đợi suốt bầu đêm