27/11/2020 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp Huế

Tác giả: Trần Đình Nhân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 08:56

 

Tặng Võ Văn Yến

Sương vương mờ Hương giang
hoàng hôn chiều lãng đãng
thuyền rồng ai thấp thoáng
tiếng ca trầm trong mây

Chủ - Khách vừa mới biết
đã thơ là phải say
trăng vàng neo đáy cốc
hồn thơ phiêu diêu bay

Tửu nhập Hương giang tại
vãng lai - Khách mấy hồi
chùa xa, chuông vọng mãi
khói sương nhạt nhoà trôi
Hương giang tháng 04-2001

Nguồn: Cuối trời mây trắng (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Nhân » Gặp Huế