29/05/2023 18:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VI)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:15

 

Trang buồn cứ níu vào nhau.
Câu duyên thì đứt, câu yêu thì mòn.
Chữ được rơi rụng trên đường.
Chữ còn sót lại vô thường mang đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô đề (VI)