23/05/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu kinh thắp sáng cuộc đời

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 29/05/2019 20:22

 

“Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm[1]
Câu kinh đã làm nên nhân cách vĩ đại Huệ Năng
Từ đó nước nguồn Tào[2] chảy mãi
Thế sự thăng trầm… lặng lẽ một vầng trăng…

Không thể có tư duy độc lập
Khi tâm thức không trong sạch-tự do
Uy lực của vô minh trên linh hồn còm cõi
Sống vong thân tha hoá giữa xô bồ!…

“Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm”
Tuệ giác siêu việt thắp sáng trần gian
Một sớm bên chung trà độc ẩm
Thấy nguồn Tào thấp thoáng giữa vô ngôn.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007
[1] Nên không trụ vào đâu để sinh tâm kia (Kinh Kim Cương).
[2] Tào Khê – tên một địa danh gắn liền với tên tuổi Thiền sư Huệ Năng, vị đại thiền sư đã đại ngộ khi còn là một cư sĩ chưa thọ giới tu hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Câu kinh thắp sáng cuộc đời