22/01/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngó lên mây bạc chín từng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:21

 

Anh ngó lên mây bạc chín từng,
Thấy đôi chim nhạn, nửa mừng nửa thương.
Ngó lên mây trắng trời hồng,
Thương em hỏi thiệt em có chồng hay chưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngó lên mây bạc chín từng