10/05/2021 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhai lại

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:34

 

Ngày trâu ăn thật nhiều
Đêm về nằm nhai lại
Ta chửa ăn bao nhiêu
Sao ngồi nghiền ngẫm mãi?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhai lại