25/06/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán chẩm thư hoài
半枕書懷

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 07:45

 

Nguyên tác

半天風雨半天晴,
旅況淒涼入夢醒。
吟客有神來色相,
情魔無力卻愁兵。
衾中半瘦風流骨,
榻上平分海角情。
一片無聊言不盡,
塵寰安得眼雙清。

Phiên âm

Bán thiên phong vũ bán thiên tình,
Lữ huống thê lương nhập mộng tinh.
Ngâm khách hữu thần lai sắc tướng[1],
Tình ma vô lực khước sầu binh.
Khâm trung bán sấu phong lưu cốt,
Tháp thượng bình phân hải giác tình.
Nhất phiến vô liêu ngôn bất tận,
Trần hoàn an đắc nhãn song thanh.

Dịch nghĩa

Nửa trời mưa gió, nửa trời tạnh quang
Tình cảnh ở quán trọ thê lương mê rồi tỉnh
Khách ngâm thơ có thần đến dáng vẻ
Ma tình không sức rụt vũ khí buồn
Lúc ngủ (trong chăn) thì hao nửa thân mình phong nhã
Khi “thức” (trên giường) thì chia đều biển ái ân
Một cảnh không hứng thú không tả hết
Cõi trần thường thích cả đôi mắt xanh.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nửa trời mưa gió nửa trời thanh,
Đất khách thê lương mộng khó thành.
Bạn hát có thần cùng họp mặt,
Ma tình không sức đuổi sầu binh.
Trong chăn gầy nửa thân thanh lịch,
Trên chiếu chia đều phận nổi nênh.
Một nỗi mênh mông lời chẳng siết,
Cõi trần được mấy mắt đôi xanh.
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam
[1] Tiếng nhà Phật dùng để chỉ một sự vật có hình dáng. Ở đây tác giả chơi chữ để đối với quân lính sầu não.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Bán chẩm thư hoài