26/09/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều về

Tác giả: Thanh Tịnh - Trần Văn Ninh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 02/10/2008 04:41

 

Chiều về trên cỏ non thu,
Trăng ve nắng nhạt sầu ru lá vàng.
Hồ sâu chan chứa lệ ngàn,
Nai con lạ núi muôn vàng[1] bơ vơ.
Chân mây mở rộng đợi chờ,
Chim nương cánh gió làm thơ lạc vần.
Một hai sao nỡ dần dần
Ngày đi lặng lẽ đêm gần gần đây,
Bàng hoàng gió gạt hương cây,
Đêm mung lung rộng trăng mây kín trời
Nguồn:
1. Ngày nay số 22, ngày 17-8-1940
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
[1] Có bản in là “muôn vàn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tịnh » Chiều về