02/12/2021 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Châu Trinh

Tác giả: Đạm Phương - Đồng Canh

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2014 02:37

 

Mấy mươi năm góc biển ven trời, vằng vặc tấm cô trung, trên vì nước, dưới vì dân, tinh thần vẫn lai láng sông núi Việt;

Đã nhiều thuở khua chiêng gióng trống, thiết tha hồn cố quốc, trước hiệp lòng, sau hiệp ước, sự nghiệp đành phó thác cháu con Rồng.
Nguồn:
1. Trần Thị Như Mân, “Với nữ sử Đạm Phương”, Tạp chí Sông Hương, số 12, tháng 4-1985
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạm Phương » Điếu Phan Châu Trinh