04/10/2022 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam kha tử
南柯子

Tác giả: Vương Viêm - 王炎

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2015 17:00

 

Nguyên tác

山冥雲陰重,
天寒雨意濃。
數枝幽艷濕啼紅,
莫為惜花惆悵對東風。

蓑笠朝朝出,
溝塍處處通。
人間辛苦是三農,
要得一犁水足望年丰。

Phiên âm

Sơn minh vân âm trọng,
Thiên hàn vũ ý nùng.
Sổ chi u diễm thấp đề hồng,
Mạc vị tích hoa trù trướng đối đông phong.

Thoa lạp triêu triêu xuất,
Câu thăng xứ xứ thông.
Nhân gian tân khổ thị tam nông[1],
Yếu đắc nhất lê thuỷ túc vọng niên phong.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi mờ mây u ám
Trời lạnh mưa mù tuôn
Lá hoa ủ rũ rơi như lệ
Đừng xót cho hoa, sầu não, tiếc chi xuân

Nhà nông ngày ngày bận
Ruộng cấy nước mênh mang
Ở đời cực nhọc ba mùa lúa
Cầu được cấy cày mưa đủ, đón mùa màng
[1] Là xuân canh (cấy), hạ vân (làm cỏ), thu thâu (gặt).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Viêm » Nam kha tử