23/03/2023 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Thái Văn Phan

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 23:12

 

Người con thăm thẳm góc trời Trung Nam

Phan ơi, Phan đã làm anh[1]
Anh người em thiếu hẳn tình cha con[2]
Khoảng Nam Bắc nước non cách trở,
Hai anh em riêng ở hai nơi;
Tháng ngày, lặng tiếng im hơi,
Mà trong huyết mạch vẫn người anh em!

Trông ngả Bắc nghĩ em rồi đó,
Ngoảnh miền Trung lòng có anh ngay;
Giờ đây đôi ngả nước mây,
Linh thiêng Cha hộ, cũng ngày đoàn viên;
Nghìn thu, Nam Bắc anh em,
Máu đào một giọt tình thâm muôn đời!
Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960
[1] T.V.Ph là anh đồng phụ dị mẫu của T.V.Ch., sinh trưởng tại Huế. Tuy hai anh em mà ít cơ hội gần nhau.
[2] Ch. tuy được chính tay cha đỡ ra đời, nhưng rồi cha đi, con còn trong cữ, rồi để suốt đời Ch. thiếu hẳn tình cha con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Tặng Thái Văn Phan