05/07/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôn Tuyền
溫泉

Tác giả: Đỗ Thường - 杜常

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 07:52

 

Nguyên tác

已去開元四百年,
此泉猶自響潺潺。
也知不忿當時事,
長作悲聲恨祿山。

Phiên âm

Dĩ khứ Khai Nguyên tứ bách niên[1],
Thử tuyền do tự hưởng sàn sàn.
Dã tri bất phẫn đương thì sự,
Trường tác bi thanh hận Lộc Sơn[2].

Dịch nghĩa

Năm Khai Nguyên đến nay đã bốn trăm năm,
Dòng suối này vẫn vọng tiếng lao xao.
Cũng biết phẫn nộ chuyện thời nay,
Cất mãi tiếng buồn hận An Lộc Sơn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm quá Khai Nguyên đã bốn trăm,
Suối này vẫn vọng tiếng âm thầm.
Phải chăng phẫn chuyện ngày nay đó?
Mãi tiếng buồn ca hận Lộc Sơn.
Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.


[1] Ước tính thời gian từ năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông đến thời gian tác giả sống.
[2] An Lộc Sơn khi dấy loạn đã tàn phá cung Hoa Thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thường » Ôn Tuyền