29/09/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Hộ ngoại trùng âm ám bất khai)
無題(戶外重陰暗不開)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 15/05/2010 06:31

 

Nguyên tác

戶外重陰暗不開,
含羞迎夜復臨臺。
瀟湘浪上有煙景,
安得好風吹汝來?

Phiên âm

Hộ ngoại trùng âm ám bất khai,
Hàm tu nghênh dạ phục lâm đài.
Tiêu Tương lãng thượng hữu yên cảnh,
An đắc hảo phong xuy nhữ lai?

Dịch nghĩa

Ngoài cửa tối om, lòng những buồn,
Nửa đêm lại lên lầu với niềm nhung nhớ và nỗi thẹn thùng.
Cảnh Tiêu Tương sóng mờ pha khói,
Ước gì có ngọn gió lành mang chàng đến đây.

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoài cửa âm u bóng tối thêm
Lên lầu nuốt thẹn ngóng trời đêm
Tiêu Tương đầu sóng pha sương khói
Mong gió lành đưa anh tới em
Hai bài này đều là những bài hấp thu được phong điệu dân ca, tình cảm nồng nàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vô đề (Hộ ngoại trùng âm ám bất khai)