19/10/2021 02:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca đầu - Tống Chương Đức Mậu Đại khanh sứ Lỗ
水調歌頭—送章德茂大卿使虜

Tác giả: Trần Lượng - 陳亮

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 10:04

 

Nguyên tác

不見南師乆,
漫説北羣空。
當場隻手,
畢竟還我萬夫雄。
自笑堂堂漢使,
得似洋洋河水,
依舊只流東。
且復穹廬拜,
會向藁街逢。

堯之都,
舜之壤,
禹之封。
於中應有,
一箇半箇恥臣戎。
萬里腥膻如許,
千古英靈安在,
磅礴幾時通?
胡運何須問,
赫日自當中。

Phiên âm

Bất kiến nam sư cửu,
Mạn thuyết bắc quần không.
Đương trường chích thủ,
Tất cánh hoàn ngã vạn phu hùng.
Tự tiếu đường đường Hán sứ,
Đắc tự dương dương hà thuỷ,
Y cựu chỉ lưu đông.
Thả phục khung lư[1] bái,
Hội hướng Cảo Nhai[2] phùng.

Nghiêu chi đô,
Thuấn chi nhưỡng,
Vũ chi phong,
Ư trung ứng hữu,
Nhất cá bán cá sỉ thần Nhung.
Vạn lý tinh chiên như hứa,
Thiên cổ anh linh an tại,
Bàng bạc kỷ thời thông?
Hồ vận hà tu vấn,
Hách nhật tự đương trung.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vắng bóng quân nam mãi,
Đất bắc có ai không?
Một tay dựng nghiệp,
Sau hết vẫn đáng mặt anh hùng.
Tự thẹn đường đường sứ Hán,
Lại lặng câm như dòng nước,
Yên ắng chảy về đông.
Bước tới khung lư lạy,
Hẹn xứ Cảo tương phùng.

Đô vua Nghiêu,
Đất vua Thuấn,
Vũ xây cung,
Bên trong cõi ấy,
Có kẻ chịu nhục lạy người Nhung.
Muôn dặm hôi tanh như thế,
Đâu hỡi anh linh thiên cổ,
Mấy kiếp mới tương thông?
Hỏi vận Hồ chi nữa,
Trang mới ắt sang cùng.
Tháng 12 năm 1185, Tống Hiếu Tông phong Chương Đức Mậu làm Đại Lý thiếu khanh và phái ông đi sứ chúc thọ Kim Thế Tông. Trần Lượng viết bài từ này đưa tiễn.

[1] Lều bạt của các dân tộc du mục phương bắc Trung Quốc. Ở đây chỉ nước Kim.
[2] Nằm ở cửa nam thành Trường An, nơi nhà Hán dành cho các dân tộc thiểu số đến ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lượng » Thuỷ điệu ca đầu - Tống Chương Đức Mậu Đại khanh sứ Lỗ