30/05/2024 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huế, đêm hè

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 20/04/2007 17:54

 

Trời nóng băm bốn độ.
Đèn, sao khắp đế đô,
Mặt trăng vàng, trỏn trẻn
Nấp sau nhánh phượng khô.

Ba dịp cầu Trường Tiền
Đứng dày người hóng mát;
Ngọn gió Thuận An lên,
Áo quần kêu sột sạt.

Đủng đỉnh chiếc thuyền nan
Qua, lại bến sông Hương...
Tiếng đờn chen tiếng hát,
Thánh thót điệu Nam Bường.

Hai tay xách hai vịm,
Một vài mụ le te,
Tiếng non rao lảnh lói:
Chốc chốc: "Ai ăn chè?"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Huế, đêm hè