26/10/2021 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng bào

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:23

 

Cùng trong một bọc: "đồng bào"
Gà cùng một mẹ nỡ nào đá nhau
Bốn nghìn năm, mấy cơ cầu
Mẹ Âu Cơ vẫn môi trầu đỏ tươi.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đồng bào