01/07/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em sắp lấy chồng

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HelloDeCasino vào 24/11/2008 07:30

 

Được tin em sắp lấy chồng
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.
Em ơi, em nuốt lời thề
Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.
Nguồn: Hành trình đến với Hàn Mặc Tử, Dzũ Kha, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Em sắp lấy chồng