03/08/2020 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua trường mực tím

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 07:54

 

Hàng me rớt tiếng thòm thèm
Cười lay bóng nắng theo em đến trường
Vô tư thả xuống vô thường
Thơ ngây bứt lá bên đường đếm vui
Giận hờn mắt liếc có đuôi
Mượn em tập vở đành chui hàng rào
Tóc dài năm ngón lược cao
Gặp cô kính cận dáng cao mình gầy
Cột hai tà áo nhảy dây
Bút vung mực tím lời thầy gần xa
Về nhà thưa mẹ cùng cha
Bạn bè thương quá vẽ hoa học trò
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Qua trường mực tím