21/05/2024 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Sơn ngụ văn lâu nhân hữu kinh ngữ cảm tác

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 19:07

 

Phiên âm

Bắc ngụ văn nam thanh
Du nhiên ức Xuân kinh
Dữ quân đồng tác khách
Tằng phủ diệc quan tình

Dịch nghĩa

Trọ ở miền bắc nghe giọng nói miền nam
Bồi hồi nhớ đến kinh đô Phú Xuân
Tôi với anh cùng là khách trọ
Phải chăng cũng có mối quan tâm ấy

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Trọ đêm nghe giọng Phú Xuân
Lòng ta vời vợi nhớ thầm Kinh đô
Tôi anh cùng khách trọ nhờ
Mà như chẳng chút thờ ơ tâm tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Kim Sơn ngụ văn lâu nhân hữu kinh ngữ cảm tác