21/09/2021 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương mệnh
王命

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 22:34

 

Nguyên tác

漢北豺狼滿,
巴西道路難。
血埋諸將甲,
骨斷使臣鞍。
牢落新燒棧,
蒼茫舊築壇。
深懷喻蜀意,
慟哭望王官。

Phiên âm

Hán bắc sài lang mãn,
Ba tây đạo lộ nan.
Huyết mai chư tướng giáp,
Cốt đoạn sứ thần an.
Lao lạc tân thiêu sạn,
Thương mang cựu trúc phần.
Thâm hoài dụ Thục ý,
Đỗng khốc vọng vương quan.

Dịch nghĩa

Vùng bắc Hán giặc cướp đầy,
Miền tây vùng Ba đường xá khó đi.
Máu thấm áo giáp của vị tướng,
Xương ngăn xe của sứ nhà vua.
Lơ thơ, đường treo mới bị đốt,
Thảm thương có những ngôi mộ mới cất.
Nói rõ cái ý về xứ Thục vốn được giữ mãi trong lòng,
Khóc rống lên ngóng trông các quan trong triều vua.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bắc Hán lắm giặc giã,
Ba tây đường khó đi.
Máu thấm vị tướng áo,
Xương ngăn sứ thần xe.
Đường treo cháy thưa thớt,
Mả mới đắp lè tè.
Ý Thục trong lòng tỏ,
Ngóng các quan, khóc re.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vương mệnh