22/01/2022 13:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tung hứng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:25

 

Tung con tim
       tình hứng một con thuyền
Đại dương vẽ sóng năm mầu đèn xiếc
Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc
Tình hạ màn
       tim mắc cạn
                 hà ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tung hứng