01/12/2021 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em bé Quảng Bình

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 09:54

 

Yêu sao em bé Quảng Bình
Tinh mơ đi học, tự mình nguỵ trang
Một vòng lá giắt lưng mang
Rừng xanh chuyển động trên đàng cùng em
Cành mua[1] chen với cành sim
Lá thơm khuynh diệp cài thêm một chùm
Túi cơm, cặp sách ung dung
Không quên một đoạn dây thừng cầm tay
Hỏi em: chăn dắt trâu cày?
Hay khi tắm giặt thòng dây kéo gầu?
Em rằng: Mỹ nhảy xuống đâu
Các anh, các chú bắt mau trận tiền
Chúng em dây trói dây niền[2]
Mỗi em ba thước thắt liền chẳng tha!
Quảng Bình anh dũng quê ta
Sớm em đi học cũng ra chiến trường.
28-7-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969
[1] Một thứ cây dại thường mọc cùng sim trên núi đồi.
[2] Buộc chặt nhiều vòng (tiếng miền Trung).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Em bé Quảng Bình