03/08/2020 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm hôm gió rét mưa phùn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 09:18

 

Đêm hôm gió rét mưa phùn,
Thuyền không động đậy, ai buồn chăng ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm hôm gió rét mưa phùn