20/01/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 20:13

 

Phiên âm

Nhạc bảo sơn trân mãn Việt tê,
Uổng linh quốc khoá phạp chu đề.
Khả liên diêm sách tri thù lợi,
Quản Trọng[1] khu khu dụng nhất Tề.

Dịch nghĩa

Của báu ở miền núi đầy dẫy phía tây nước Việt
Mà luống những để cho việc chi dùng của nhà nước thiếu bạc
Đáng thương cho mối lợi nhỏ mọn của việc lập sổ sách muối
Mà Quản Trọng vẫn cứ khăng khăng dùng trong một nước Tề

Bản dịch của Đào Phương Bình

Núi đầy của báu miền tây Việt
Thiếu bạc dùng cho việc nước chăng?
Sổ muối đáng chi nguồn lợi nhỏ
Trị Tề Quản Trọng vẫn khăng khăng!
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Người đời Xuân Thu làm tướng quốc nước Tề, đã khai thác nguồn lợi cá và muối làm cho nước Tề thu nhập khá, trở thành một nước giàu mạnh. Đại ý nói có nhiều của báu nằm ở dưới đất cần được mở mang khai thác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm