10/02/2023 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn! (II)

Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:42

 

thôi đừng buồn nữa
sông ơi
thuyền xưa bỏ bến
ra khơi
từ ngày…

thôi đừng buồn nữa
heo may
mây ngàn phương
của chốn này
riêng đâu

thôi đừng buồn nữa
giọt ngâu
hạ đi
thu đến
hạ đâu
riêng mình

thôi đừng buồn
kẻ si tình
đoá quỳnh
giát ngọc
của mình
ngày xưa

thôi đừng buồn nữa
cơn mưa
có dòng sông nhớ
đổ vừa
trăm năm!
Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Buồn! (II)