18/05/2024 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh nguyệt
詠月

Tác giả: Lý Kiến Xu - 李建樞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2014 13:33

 

Nguyên tác

昨夜圓非今夜圓,
卻疑圓處減嬋娟。
一年十二度圓缺,
能得幾多時少年?

Phiên âm

Tạc dạ viên phi kim dạ viên,
Khước nghi viên xứ giảm thiền quyên.
Nhất niên thập nhị độ viên khuyết,
Năng đắc kỷ đa thì thiếu niên?

Dịch nghĩa

Đêm qua chưa tròn, đêm nay tròn,
Nghi rằng độ tròn trịa giảm vẻ đẹp.
Một năm có mười hai lần tròn khuyết,
Một đời người được mấy lần thanh xuân?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua chưa, đêm nay tròn đậm
Nghi đẹp xinh gia giảm theo tròn
Một năm trăng mười hai tròn
Đời người mang vẻ tươi non bao lần?
Tác giả vịnh trăng ngụ ý thời thanh xuân của con người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiến Xu » Vịnh nguyệt