02/10/2022 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Khẩu tống Chu Trú chi hoài nam
京口送朱晝之淮南

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 13:37

 

Nguyên tác

兩行客淚愁中落,
萬樹山花雨後殘。
君到揚州見桃葉,
為傳風水渡江南。

Phiên âm

Lưỡng hàng khách lệ sầu trung lạc,
Vạn thụ sơn hoa vũ hậu tàn.
Quân đáo Dương Châu kiến Đào Diệp[1],
Vị truyền phong thuỷ độ Giang Nam.

Dịch nghĩa

Trong nỗi buồn khách chảy đôi hàng lệ,
Sau cơn mưa, hoa núi đã tàn.
Ông tới Dương Châu gặp ca kỹ,
Là đem gió lành tới giúp vùng Giang Nam đó!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong biệt ly khách rơi lệ tủi
Sau cơn mưa hoa núi đã tàn
Dương Châu ông sẽ truy hoan
Tựa như đem đến Giang Nam gió lành
Tựa đề có bản chép là "Ký tặng kỹ nhân". Kinh Khẩu nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

[1] Ái phi của vua Hiến nhà Tấn, trong bài ý nói ca kỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Kinh Khẩu tống Chu Trú chi hoài nam