14/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai tìm vảy con cá trê vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 16:41

 

Đố ai tìm vảy con cá trê vàng,
Tìm gan con tép bạc, thời nàng theo không.
- Chừng nào đá nổi vông chìm,
Muối chua chanh mặn, thì tìm lấy anh.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai tìm vảy con cá trê vàng