28/07/2021 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải thoát

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 20:31

 

Giải thoát lo chi việc đất trời
Tự mình cất bước bạn trùng khơi
Nhục vinh, hoạ phúc, không ràng buộc
Danh lợi thăng trầm chẳng lả lơi

Thiện ý như như không thuận nghịch
Phật tâm niệm niệm chẳng hằng lơi
Nằm, ngồi, đi, đứng không xa đạo
Vô sự lo chi việc đất trời
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Giải thoát