25/06/2024 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tay anh cầm bút ngọc hoà châu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 09:17

 

Tay anh cầm bút ngọc hoà châu[1],
Đề vô trong áo bậu, bốn câu ân tình.
Một câu phân với nữ trinh,
Ơn cha nghĩa mẹ cho trọn tình hiếu trung.
Hai câu ta phân với anh hùng,
Đào sâu cuốc chín ăn chung ở đời.
Ba câu anh nói, em phải nghe lời,
Đừng nghe lời thá sự[2] đổi lời duyên ta.
Bốn câu nuôi chút mẹ già,
Tình chồng nghĩa vợ, mẹ với cha đền bồi.
[1] Hoà nước mắt.
[2] Nói chệch từ “thế sự”, nghĩa là việc đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tay anh cầm bút ngọc hoà châu