23/10/2021 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Trùng dương tiểu chước” chi tác

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:29

 

Phiên âm

Phượng tiên hương phức phượng nghi đường,
Nguyệt mãn đình giai, tuyết mãn đường.
Hứng đáo, tiện công thời hữu tửu,
Bệnh lai, tiếu ngã cưỡng thành chương.
Tự truyền Phùng lạc, đê Doanh quốc[1],
Tài loát Chu nan, bạc Thú dương[2].
Thiền viện dục thiền, thiền vị ổn,
Khấu quan tiêm thủ não đa phương[3].

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phượng tiên thơm nức trước rèm thưa,
Trăng khắp thềm sân, tuyết khắp bờ.
Khen bác hứng lên là có rượu,
Cười tôi bệnh đến vẫn ham thơ.
Vui càn, ai kể chành Doanh nọ,
Tài lớn, chỉ bàn núi Thú xưa.
Muốn khép phòng tu, tu chẳng trót,
Tay măng gõ cửa dễ làm ngơ.
Trùng dương tiểu chước (Uống rượu thưởng hoa nhân tiết trùng dương [9 tháng 9 âm lịch]) là bài thơ do Phan Huy Ích (em rể tác giả), sáng tác, tác giả hoạ.

[1] Phùng Đạo, một đại thần đời Ngũ đại, phụng sự bốn triều đại, người đời sau cho là không có tiết tháo.
[2] Núi Thú Dương: nơi hai nhà cao ẩn Bá Di, Thúc Tề lánh đời và chết đói.
[3] Một tứ thơ rất “tình” và “hiện đại”, nhưng ngụ ý nói việc các sĩ phu Bắc Hà khó dứt bỏ được chí nhập thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoạ “Trùng dương tiểu chước” chi tác