18/09/2021 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung chúc thái tử
臨終囑太子

Tác giả: Lý Anh Tông - 李英宗

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2020 16:05

 

Nguyên tác

國家山奇水秀,人傑地靈,珠玉寶貝,靡不生焉。他國莫比也。宜慎守之。

Phiên âm

Quốc gia sơn kỳ thuỷ tú, nhân kiệt địa linh, châu ngọc bảo bối, mị bất sinh yên. Tha quốc mạc tỉ dã. Nghi thận thủ chi.

Bản dịch của Hoàng Lê

Nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất nước anh linh, châu ngọc bảo bối, không cái gì là không có. Nước khác không thể nào bì được. Con hãy nên giữ nước cẩn thận.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Anh Tông » Lâm chung chúc thái tử