02/12/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ mạng phi thuyền

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:45

 

Non trăm dặm cách mặt trăng già,
Sao chịu về không, hỡi bộ ba?
Nếu phải người thơ này, nhất định
Mang về bến cũ gốc cây đa!
(25/12/1968)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Sứ mạng phi thuyền