18/05/2024 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng thiên há đệ nhất hùng quan kỳ 1
上天下第一雄關其一

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:13

 

Nguyên tác

雄關第一上城邊,
四顧山河眼豁然。
堡障獨為關要地,
包羅剩有況漻天。
憑高势可知彊弱,
說險人能制萬千。
世出英雄如用武,
不虚形勝古金傳。

Phiên âm

Hùng quan đệ nhất thượng thành biên,
Tứ cố sơn hà nhãn hoát nhiên.
Bảo chướng độc vi quan yếu địa,
Bao la thặng hữu huống liêu thiên.
Bằng cao thế khả tri cường nhược,
Thuyết hiểm nhân năng chế vạn thiên.
Thế xuất anh hùng như dụng võ,
Bất hư hình thắng cổ kim truyền.

Dịch nghĩa

Cửa ải hùng tráng bậc nhất ở bên thượng thành
Nhìn bốn phía non sông, tầm mắt bỗng nhiên mở rộng
Riêng là ải ngăn chặn vùng đất xung yếu
Bao la lại còn có trời mênh mông
Dựa vào chỗ cao, thế có thể biết mạnh yếu
Nói về hiểm trở, thì một người có thể địch lại muôn ngàn ngươi
Đời đã sinh anh hùng biết dụng võ
Không làm hỏng nơi hình thắng đã được truyền tụng xưa nay

Bản dịch của Hạ Thái

Cửa ải uy nghi cạnh thượng thành
Bốn bề mở rộng hướng nhìn quanh
Riêng làm nút chặn tăng hoà khí
Chung được nơi ngăn giảm chiến tranh
Dựa điểm dương oai bày trí mở...
Thừa cơ ẩn sức triệt mưu bành...
Anh hùng dụng võ nên hào kiệt
Truyền tụng xưa nay đã rạng danh
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Thướng thiên há đệ nhất hùng quan kỳ 1