15/06/2024 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ du thương xuân
旅遊傷春

Tác giả: Lý Xương Phù - 李昌符

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2008 19:14

 

Nguyên tác

酒醒鄉關遠,
迢迢聽漏終。
曙分林影外,
春盡雨聲中。
鳥思江村路,
花殘野岸風。
十年成底事,
羸馬倦西東。

Phiên âm

Tửu tỉnh hương quan viễn,
Điều điều thính lậu chung.
Thự phân lâm ảnh ngoại,
Xuân tận vũ thanh trung.
Điểu tứ giang thôn lộ,
Hoa tàn dã ngạn phong.
Thập niên thành để sự,
Luy mã quyện tây đông.

Dịch nghĩa

Tỉnh rượu ở nơi xa quê,
Nằm nghe đồng hồ nhỏ giọt tới sáng.
Ánh sáng ban mai đã soi rõ khu rừng,
Nghe xuân hết trong tiếng mưa.
Chim bay mỏi mệt qua sông làng,
Hoa tàn bay theo gió ngoài bờ ruộng.
Mười năm chẳng được việc gì,
Ngựa gầy ngán đi đây đó.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Tàn canh tỉnh rượu xa quê
Lậu hồ thánh thót não nề giọt rơi
Mưa đêm mây xám đầy trời
Nắng hồng mất dạng xuân trôi biệt rồi
Cánh chim mỏi ngán sông dài
Đồng hoang lộng gió rã rời cỏ hoa
Mười năm chuyện cũ thoảng qua
Đông tây chồn vó đường xa ngựa gầy.
Lý Xương Phù đang làm Thiện bộ viên ngoại lang trong triều, vì thơ có ý khinh bạc nên bị hạch tội rồi bị cách chức và đày đi xa. Ông viết bài này trong giai đoạn đó, chữ “xuân” ngụ ý thời huy hoàng của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Xương Phù » Lữ du thương xuân