25/07/2024 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em từ thuở trồng cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:49

 

Anh thương em từ thuở trồng cau
Cau lên chín lóng, ruộng đau chín từng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em từ thuở trồng cau