29/05/2022 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 45
45

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2011 04:34

 

Nguyên tác

In this moment I see you seated upon the morning's golden carpet.
The sun shines in your crown, the stars drop at your feet, the crowds come and bow to you and go, and the poet sits speechless in the corner.

Bản dịch của Song Tuyết

Khoảnh khắc này đây ta thấy người ngự trên tấm thảm vàng bình minh.
Vầng dương tỏa chiếu trên mũ miện người, tinh tú sa xuống chân người, những đám đông đến nghiêng mình trước người rồi rời đi, chỉ thi nhân vẫn lặng lẽ ngồi yên trong góc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 45